Omgevingsmanagement

 

ROL: PROJECTLEIDER OF ADVISEUR

Omgevingsmanagement

Diensten en producten

Meer dan 25 jaar ervaring in ruimtelijke projecten bij verschillende organisaties zorgt dat Anne intuïtief schakelt tussen thema’s die belangrijk zijn voor de stakeholders van elk project.

Voorbeelden van projecten waarin die ervaring is opgebouwd, zijn: landschappelijke bodemkarteringen, voorbereiding nieuwe natuurontwikkeling, voorbereidingen landinrichting, kavelruil, spoorinfrastructuur, aanleg hoofd wegennetwerk, baggeren vaarwegen en havens, zandsuppleties Nederlandse kust.

De advisering bestaat bijvoorbeeld uit:

  • het verzamelen en analyseren gebiedsinformatie om daarmee te beoordelen welke onderzoeken en vergunningtrajecten nodig zijn,
  • het identificeren van knelpunten in het project,
  • het begeleiden van de onderzoeken en vergunningstrajecten
  • het uitvoeren van een stakeholderanalyse om de issues en bespreekpunten concreet op tafel te krijgen

Voor het organiseren en zorgen voor goed overzicht in het project biedt Anne heel praktisch project management. Zij zorgt daarbij voor:

  • het structureren van informatiestromen,
  • het creëren van management overzichten: risico’s, planning, issue-management,
  • het samenstellen van procesbeschrijvingen en werkinstructies.

Anne’s specialisatie in projecten is de laatste fase van het project en het met succes volledig afsluiten project en verbinden van het projectresultaat aan de verantwoordelijke beheerder/sorganisatie.


Neem direct contact op